Bus Timing

TATA Morning Schedule Out Shading(5:30-10:00) Date
S.No. Allocated Bus No. Route Name Set Km Set Time Vehicle Time Allocated Driver Vehicle Driver Allocated Conductor Vehicle Conductor
1 8147 Naubasta-Roora 236 5.30   Shri kallu   Shri Kuldeep 483  
2 8230 Naubasta-Ghatampur 242 6.00   Shri Arvind Soni   Shri Dharmendra  
3 7883 Rawatpur-Vilhaur 210 6.00   Shri Uday Bhaan Singh   Shri Kuldeep Tomar  
4 7966 Ghantaghar-Musanagar 250 6.00   Shri Jitendra Kumar   Shri Durgesh 700  
5 7809 Fazalganj-Akbarpur 228 6.00   Shri Vikram   Shri Avneesh 622  
6 7880 Jaajmau-Raniya 186 6.00   Shri Jatin   Shri Sukhdham 279  
7 7726 Phoolbagh-Shivrajpur 242 6.00   Shri Rajesh Shukla   Shri Ajay 051  
8 7360 Ramadevi-Shivrajpur 192 6.00   Shri Ajay Kumar   Shri Brijbhushan 393  
9 8526 Rawatpur-Vilhaur 210 6.30   Shri Pradeep Kumar   Shri Vijay Kumar  
10 7564 Naubasta-Ghatampur 242 6.30   Shri Mahesh Chandra   Shri Avdhesh 431  
11 8088 Fazalganj-Akbarpur 228 6.30   Shri Narendra Kumar   Shri Neeraj Tiwari  
12 8067 Jaajmau-Raniya 186 6.30   Shri Shailendra Kumar   Shri hari Shankar 518  
13 6812 Ramadevi-Shivrajpur 192 6.30   Shri Sandeep Kumar   Shri Ravikant 330  
14 8212 Phoolbagh-Shivrajpur 242 6.30   Shri Mukesh Babu   Shri Pradeep 92  
15 7808 Naubasta-Ghatampur 242 7.00   Shri Parsadi Lal   Shri Balwant 425  
16 7934 Rawatpur-Vilhaur 210 7.00   Shri Mahendra Pratap   Shri Ajay  
17 7840 Ghantaghar-Masunagar 250 7.00   Shri Pankaj Tiwari   Shri Ratnesh 639  
18 8472 Fazalganj-Akbarpur 228 7.00   Shri Alok Kumar   Shri Rajendra 761  
19 7405 Jaajmau-Raniya 186 7.00   Shri Sushil Kumar   Shri Deepak 176  
20 8149 Ramadevi-Shivrajpur 192 7.00   Shri Raj Babu   Shri Manmohan 733  
21 7885 Naubasta-Ghatampur 242 7.30   Shri Pradeep Saini   Shri Ashish 40  
22 7841 Rawatpur-Vilhaur 210 7.30   Shri Rizwan   Shri Shashikant 687  
23 7882 Fazalganj-Akbarpur 228 7.30   Shri Santosh Kumar   Shri Vipin 682  
24 8305 Ramadevi-Shivrajpur 192 7.30   Mohd. Sami   Shri Ramji 46  
25 7884 Phoolbagh-Shivrajpur 242 7.30   Shri Ashish Nigam   Shri Kaushalendra  201  
26 8529   Jaajmau-Raniya 204 7.30   Shri Nagendra   Shri Dharmendra 113  
27 8214 Maati-Ghantaghar 194 7.30   Shri Shivendra Singh   Shri Sharad 656  
28 8232 Naubasta-Ghatampur 242 8.00   Shri Ram Sajan   Shri Prem Kant 417  
29 7837 Ghantaghar-Musanagar 250 8.00   Shri Arvindra Kumar   Shri Jitend 387  
30 8306 Rawatpur-Vilhaur 210 8.00   Shri Atul Ojha   Shri Ram Khilavan  
31 7881 Ghatampur-Naubasta 242 8.30   Shri Harnam Singh   Shri Sanjay Awasthi  
32 6694 Rawatpur-Vilhaur 210 8.30   Shri Radheshyam   Shri Jitend 387  
33 7724 Naubasta-Ghatampur 242 9.00   Shri Manish Kumar   Shri Mohan 508  
34 7164 Rawatpur-Vilhaur 210 9.00   Shri Sanjiv Tiwari   Shri Yogendra 227  
35 8294 Naubasta-Ghatampur 242 9.30   Shri Shailendra Singh   Shri Sushil 216  
36 7806 Rawatpur-Vilhaur 210 9.30   Shri Munesh Kumar   Shri Dharmendra 43  
Spare Vehicles :- 7838, 7567, 8298, 7886, 7647, 7571, 8302
37 8069 Ghatampur-Naubasta 242 14.00   Shri Ajay Pal   Shri Umesh Singh 524  
38 7725 Vilhaur-Rawatpur 210 14.00   Shri Balji   Shri Sarvesh 489  
39 7965 Maati-Vilhaur 272 14.00   Shri Rajendra Mishra   Shri Sanjay Srivastava  623  
40 8148 Fazalganj-Akbarpur Rura 208 14.00   Shri Razol   Shri Ashish 368  
41 7728 Masunagar-Ghantaghar 250 14.00   Shri Rajeev Kumar (01240)   Shri Praveen 125  
42 7694 Shivrajpur-Ramadevi 186 14.00   Shri Ajay Pratap   Shri Manoj 369  
43 8160 Ghatampur-Naubasta 242 14.30   Shri Kamta Charan   Shri Suraj Singh 691  
44 8536 Vilhaur-Rawatpur 210 14.30   Shri Kuldeep   Shri Bhagwan Das 351  
45 7968 Vilhaur-Rawatpur 228 14.30   Shri Mahendra Kumar   Shri Ajay Srivastava 464  
46 8093 Shivrajpur-Ramadevi 192 14.30   Shri Shishu Pal   Shri Shiv Kumar 374  
47 8110 Phoolbagh-Shivrajpur 242 14.30   Shri Rajvir   Shri Arun Kumar 537  
48 8068 Ghatampur-Naubasta 242 15.00   Shri Dinesh Kumar Tiwari   Shri Abhinav 399  
49 8473 Vilhaur-Rawatpur 210 15.00   Shri Satyendra Kumar   Shri Vijay Kant 321  
50 7688 Musanagar-Ghantaghar 250 15.00   Shri Balveer   Shri Ram Ji Lal 059  
51 8215 Shivrajpur-Ramadevi 192 15.00   Shri Neeraj Shukla   Shri Dharmendra 113  
52 7967 Phoolbagh-Shivrajpur 210 15.00   Shri Devendra Kumar   Shri Kaushalendra 201  
53 8158 Fazalganj-Akbarpur Rura 208 15.00   Shri Sandip Kumar   Shri Changa Singh 366  
54 8474 Jaajmau-Raniya 186 15.00   Shri Virendra Kumar   Shri Dharam Pal 271  
55 8527 Ghatampur-Naubasta 242 15.30   Shri Sudhir   Shri Milendra  037  
56 8061 Vilhaur-Rawatpur 210 15.30   Shri Vimlesh   Shri Vineet224  
57 8419   Fazalganj-Akbarpur 228 15.30   Shri Charan Singh   Shri Rahul 506  
58 8150 Shivrajpur-Ramadevi 192 15.30   Shri Avdesh Kumar   Shri Jaipal Singh 357  
59 8213 Phoolbagh-Shivrajpur 242 15.30   Shri Omkar Nath   Shri Suresh164  
60 7964 Jaajmau-Raniya 186 15.30   Shri Vineet Kumar   Shri Nitesh Gupta 218  
61 7691 Ghatampur-Naubasta 242 16.00   Shri Bijesh Kumar   Shri Mahendra 353  
62 6693 Vilhaur-Rawatpur 210 16.00   Shri Vinod Kumar   Shri Anuj 339  
63 7692 Fazalganj-Akbarpur Rura 208 16.00   Shri Dharmendra Kumar (01350)   Shri Kamlesh 251  
64 8468 Musanagar-Ghantanagar 250 16.00   Shri Jitendra   Shri Rajeev  509  
65 6950 Ghatampur-Naubasta 242 16.30   Shri Bhanu Dutt   Shri Amar Deep 131  
66 8233 Vilhaur-Rawatpur 210 16.30   Shri Vinod Kumar (01418)   Shri Mohan 045  
67 8357 Fazalganj-Akbarpur Rura 242 16.30   Shri Dharmendra Pratap   Shri Ranjeet 560  
68 8530 Ghatampur-Naubasta 242 17.00   Shri Rajesh   Shri Brajesh 289  
69 7963 Vilhaur-Rawatpur 210 17.00   Shri Chandrashekhar   Shri Ramkishore 615  
70 8304 Fazalganj-Akbarpur Rura 208 17.00   Shri Avdhesh   Shri Jahaj Singh 379  
71 8303 Ghatampur-Naubasta 242 17.30   Shri Ajit Kumar   Shri Rajesh Saini 704  
72 8345 Vilhaur-Rawatpur 210 17.30   Shri Vivek Kumar   Shri Prem Chandra 209  
73 8537 Vilhaur-Rawatpur 228 17.30   Shri Mukesh Dixit   Shri Anil Prajapati 525  
74 8469 Vilhaur-Rawatpur 242 18.00   Shri Mahesh Sonkar   Shri Dharmendra 737  
75 7646 Fazalganj-Akbarpur Rura 208 18.00   Shri Manoj Pandey   Shri Anoop Singh 371  
Spare Vehicles :- 7838, 7567, 8298, 7886, 7647, 7571, 8302
Mazda Morning Schedule Out Shading (5:30-10:00) Date
S.No. Allocated Bus No. Route Name Set Km Set Time Vehicle Time Allocated Driver Vehicle Driver Allocated Conductor Vehicle Conductor
1 6030 Jaajmau-Rawatpur 210 6.00   Shri Ajay Kumar Tiwari   Shri Avdhesh 745  
2 6037 IIT-Narauna 224 6.00   Shri Dinesh Kumar   Shri Shailesh 396  
3 5620 Panki-Ghantaghar 210 6.00   Shri Kailash Kumar   Shri Amit 585  
4 5828 Jaajmau-Bithoor 210 6.00   Shri Deependra   Shri buddh Singh 575  
5 7135 Sarsaiyya-Bhauti 216 6.00   Shri rajesh Kumar Sharma   Shri Shiv Balak 122  
6 6167 Rawatpur-Sakhrez 190 6.00   Shri Vijay Bahadur   Shri Arvind 684  
7 5712 Ghantaghar-Naugavan 226 6.00   Shri Navneet Kumar   Shri Abhishek 558  
8 7116 IIT-Narauna 224 6.15   Shri Abhishek Kumar   Shri Vipin 153  
9 6038 Jaajmau-Rawatpur 210 6.30   Shri Pankaj Kumar   Shri Susheel 699  
10 6353 IIT-Narauna 224 6.30   Shri Vikas Kumar   Shri Jitendra 635  
11 5635 Panki-Ghantaghar 210 6.30   Shri Ghanshyam Kumar   Shri Susheel 269  
12 5650 Jaajmau-Bithoor 210 6.30   Shri Vijay Kumar Tiwari   Shri Anurag 612  
13 5619 Jaajmau-Bithoor 210 6.30   Shri Kailash Pal   Shri Gufran 581  
14 5748 Sarsaiyya-Bhauti 216 6.30   Shri Pradeep Kumar Mishra   Shri Mrityujay 186  
15 5834 Ghantaghar-Naugavan 226 6.30   Shri Raghuraj   Shri Sanjay 391  
16 6473 Ghantaghar 218 6.30   Shri Jitendra Kumar   Shri Mahendra 210  
17 5659 IIT-Narauna 224 6.45   Shri Sunil Kumar   Shri Ajay 183  
18 6079 Bhauti-Sarsaiyya Ghat 216 6.45   Shri Dharamraj   Shri Keval 324  
19 6082 Jaajmau-Rawatpur 210 7.00   Shri Ajay Kumar Verma   Shri Arvind 726  
20 5631 IIT-Narauna 224 7.00   Shri Kuldeep Kumar   Shri 404  
21 6313 Jaajmau-Bithoor 210 7.00   Shri Diwakar Awasthi   Shri Ajay 613  
22 5940 Jaajmau-Bithoor 210 7.00   Shri Surendra Kumar   Shri Avneesh 561  
23 6341 Sarsaiyya- Bhauti 216 7.00   Shri Vijay Saxena   Shri Vinod 319  
24 6213 Rawatpur-Sakhrej 190 7.00   Shri Jagat Pal   Shri Ram Sagar 690  
25 5938 Ghantaghar-Naugavan 226 7.00   Shri Harnam Singh   Shri Narendra 375  
26 6212 Rawatpur-Gehlau 210 7.00   Shri Akhilesh Kumar   Shri rajjan Lal 396  
27 5827 Rawatpur-Jarauli 200 7.00   Mohd. Sartaaz   Shri Jitendra 728  
28 5768 Ghantaghar- 218 7.00   Shri Vinod Kumar   Shri Digvijay 244  
29 5632 IIT-Narauna 224 7.15   Shri Yogesh Kumar   Shri Rahul 668  
30 6043   Bhauti-Sarsaiyya Ghat 216 7.15   Shri Anuj Kumar   Shri Yogendra 112  
31 6123 Jajmau-Rawatpur 210 7.30   Shri Vijay Kumar   Shri Shiv Pal 310  
32 5638 IIT-Narauna 224 7.30   Rizwan Ali   Shri Gajendra 670  
33 5718 Panki-Ghantaghar 210 7.30   Shri Raj Kumar   Shri Virendra 632  
34 5971 Jaajmau-Bithoor 210 7.30   Shri Panchbahadur   Shri Shashikant 182  
35 6340 Jaajmau-Bithoor 210 7.30   Shri Radheylal   Shri Udayveer 315  
36 5939 Rawatpur-Jarauli 200 7.30   Shri Dharmendra Kumar   Shri Avdhesh 733  
37 5750 Ghantaghar- 218 7.45   Shri Vijendra Singh   Shri Jitendra 702  
38 5877 IIT-Narauna 224 7.45   Shri Vinod Kumar Sharma   Shri Satish 763  
39 5969 Jaajmau-Bithoor 210 7.45   Shri Avessh Kumar   Shri Vinod 642  
40 6032 Rawatpur-Sakhrej 190 7.45   Shri Dharmendra Kumar   Shri Arun 695  
41 5753 Rawatpur-Gehlau 210 7.45   Shri Chhote Singh   Shri Sarvesh 172  
Spare Vehicles :- 5838, 5708, 5747, 6088, 5876, 6028
42 5618 IIT-Narauna 224 14.00   Shri Akshay Kumar   Shri Ramdeen 656  
43 5964 Jaajmau-Bithoor 210 14.00   Shri Raja Babu   Shri Kaishlendra 266  
44 5966 Sarsaiyya- Bhauti 216 14.00   Shri Khusheed   Shri Mukesh 414  
45 6128   Bhauti-Sarsaiyya Ghat 216 14.00   Shri Narendra Kumar   Shri Mukesh 414  
46 5976 Rawatpur-Jarauli 200 14.00   Shri Ashish Kumar   Shri Mushtakh Aalam  
47 5860 IIT-Narauna 224 14.15   Shri Vipin   Shri Akshay Kumar 652  
48 7119 IIT-Narauna 224 14.30   Shri Sandeep Kumar   Shri Sundar Lal 626  
49 5637 Panki-Ghantaghar 210 14.30   Shri Manoj Kumar   Shri Rannvijay 539  
50 6039 Jaajmau-Bithoor 210 14.30   Shri Vinod Kumar   Shri Kamlesh 454  
51 6748 Jaajmau-Bithoor 210 14.30   Shri Rajesh   Shri Arun 658  
52 5972 Ghantaghar-Naugavan 226 14.30   Shri Pradeep Kumar   Shri Dharmendra  422  
53 5669 IIT-Narauna 224 14.45   Shri Bajesh Kumar   Shri Rajesh 544  
54 6352 IIT-Narauna 224 15.00   Shri Dinesh Shankar   Shri Umakant 386  
55 5710 Jaajmau-Bithoor 210 15.00   Shri Sanjeev Kumar   Shri Ramlakhan 522  
56 5977 Jaajmau-Bithoor 210 15.00     Shri Rajesh Kumar Sharma   Shri Saurabh 108  
57 5968 Rawatpur-Sakhrej 190 15.00   Shri Vimal Kumar   Shri Ram Kumar 701  
58 5667 Ghantaghar-Naugavan 226 15.00   Shri Vakshraj   Shri Satish 401  
59 5826 Rawatpur-Gehlau 210 15.00   Shri Vijay Kumar   Shri Kamlesh 296  
60 6343 Rawatpur-Jarauli 200 15.00   Shri Rajveer   Shri Vipin 740  
61 5967 IIT-Narauna 224 15.15   Shri Sarvesh Kumar   Shri Pramod 583  
62 5842 IIT-Narauna 224 15.30   Shri Umakant   Shri Manoj 369  
63 6091 Jaajmau-Bithoor 210 15.30   Shri Rajeev Kumar   Shri Sudhir 618  
64 5769 Jaajmau-Bithoor 210 15.30   Shri Piyush Kumar   Shri Sumit Mangal 717  
65 7137 Ghantaghar-Naugavan 226 15.30   Shri jay Prakash Pandey   Shri Amit 669  
66 5982 IIT-Narauna 224 16.00    Shri Shyam Kumar Dixit   Shri Rakesh 650  
67 5776 Panki-Ghantaghar 210 16.00   Shri Rajendra Kumar   Shri Ajay Kumar 637  
68 5871 Jaajmau-Bithoor 210 16.00   Shri Ashok Pandey   Shri Shivbalak 122  
69 5690 Rawatpur-Sakhrej 190 16.00   Shri Raghavram   Shri Shivbalak 593  
70 6304 Rawatpur-Gehlau 210 16.00   Mohd. Ramzan   Shri Jaykaran 265  
Spare Vehicles :- 5838, 5708, 5747, 6088, 5876, 6028

Time schedule of 85 buses allocated route wise at different routes in K.C.T.S.L Fazalganj Depot

Tata Kamal Set Time of Vehicles Route Wise (Morning Service) Set Time of Vehicles Route Wise ( P. M Service)
S.No Route Name Route No. Morning Buses Post Meridiem Buses Total Buses 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Fazalganj-Naubasta-Ghatampur 11 8 8 16 6:00 AM 6:30 AM 7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 14.00 PM 14.30 PM 15.00 PM 15.30 PM 16.00 PM 16.30 PM 17.00 PM 17.30 PM
2 Rawatpur-Shivrajpur-Bilhaur 2A 8 8 16 6:00 AM 6:30 AM 7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 8:30 AM 9:00 AM 9:30 AM 14.00 PM 14.30 PM 15.00 PM 15.30 PM 16.00 PM 16.30 PM 17.00 PM 17.30 PM
3 Fazalganj-Maati-Bilhaur 5 1 0 1                 14.00 PM              
4 Fazalganj-Akbarpur-Rura 24 0 5 5                 14.00 PM   15.00 PM   16.00 PM   17.00 PM  
5   Ghantaghar-Raniya-Maati 5 1 0 1       7:30 AM                        
6 Naubasta-Akbarpur-Rura 24 1 0 1 6:00 AM                              
7 Fazalganj-Raniya-Akbarpur 24G 4 4 8 6:00 AM 6:30 AM 7:00 AM 7:30 AM           14.30 PM   15.30 PM   16.30 PM   17.30 PM
8   Ghantaghar-Gajnar-Musanagar 24B 3 3 6 6:00 AM   7:00 AM   8:00 AM       14.00 PM   15.00 PM   16.00 PM      
9   Ramadevi-Kalyanpur-Shivrajpur 2B 4 4 8 6:00 AM 6:30 AM 7:00 AM 7:30 AM         14.00 PM 14.30 PM 15.00 PM 15.30 PM        
10 Phoolbagh-Kalyanpur-Shivrajpur 6B 4 4 8 6:00 AM 6:30 AM 7:00 AM 7:30 AM           14.30 PM 15.00 PM 15.30 PM 16.00 PM      
11   Jaajmau-Ramadevi-Raniya 24 4 4 8 6:00 AM 6:30 AM 7:00 AM 7:30 AM         14.00 PM   15.00 PM 15.30 PM 16.00 PM      
12 Ramaipur-Brijendra Swarup Park-Chidiya Ghar 11A 3 4 7 6:00 AM 6:30 AM 7:00 AM             14.30 PM 15.00 PM   16.00 PM 16.30 PM    
  Total 41 44 85                                

Time schedule of 85 buses allocated route wise at different routes in K.C.T.S.L  Fazalganj Depot

Swaraz Mazda Route Wise Set Time of Vehicles (Morning Service) Route Wise Set Time of Vehicles (P.M Service)
S.No. Route Name Route No. Morning Buses Post Meridiem Buses Total Buses 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jaajmau-Devki-Rawatpur 24F 2 2 4 6:00 AM   6:30 AM   7:00 AM   7:30 AM                  
2 IIT-Narauna 6A 8 8 16 6:00 AM 6:15 AM 6:30 AM 6.45 AM 7:00 AM 7:15 AM 7:30 AM 7:45 AM 14.00 PM 14.15 PM 14.30 PM 14.45 PM 15.00 PM 15:15 PM 15.30 PM 16.00 PM
3 Panki Mandir-Kalyanpur-Ghantaghar 1A 3 3 6 6:00 AM   6:30 AM       7:30 AM       14.30 PM   15.00 PM     16.00 PM
4 Jaajmau-Mainavati-Bithoor 22A 4 4 8 6:00 AM   6:30 AM   7:00 AM   7:30 AM     14.30 PM 15.00 PM 15.30 PM 16.00 PM      
5 Jaajmau-Kalyanpur-Bithoor 18 4 4 8     6:30 AM   7:00 AM   7:30 AM 7:45 AM 14.00 PM 14.30 PM 15.00 PM 15.30 PM        
6 Sarsaiyya ghat-Baradevi-Bhauti 1 3 3 6 6:00 AM   6:30 AM   7:00 AM       14.00 PM 14.30 PM 15.00 PM          
7 Bhauti-Chidiyaghar-Sarsaiyya Ghat 1-2 2 2 4       6.45 AM   7:15 AM     14.00 PM   15.00 PM          
8 Rawatpur-Sakhrej 6 3 3 6 6:00 AM       7:00 AM     7:45 AM     15.00 PM   16.00 PM      
9 Ghantaghar-Narvat-Naugava 27 3 3 6 6:00 AM   6:30 AM   7:00 AM           15.00 PM 15.30 PM        
10 Rawatpur-Mandhana-Gehli 12B 2 2 4         7:00 AM     7:45 AM   14.30 PM 15.00 PM   16.00 PM      
11 Rawatpur-Mandhana-Gehli 7 2 2 4         7:00 AM   7:30 AM   14.00 PM   15.00 PM          
12 Ghantaghar-Namak Factory-Mahabalipuram 26 2 1 3     6:30 AM   7:00 AM   7:30 AM     14.30 PM 15.00 PM          
  Total 38 37 75                                

Citizen Service

bus-timing

Bus Timing

bus-timing

farerules

Fare Rules

farerules

destination

Top Destinations

destination

busroute

Bus Route

busroute

map

Kanpur Map

map

media

Media

media